Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

OPERACIONET E BANKAVE TREGTARE ISHTE TEMA E NJË LEKSIONI TË HAPUR ME STUDENTËT E FAKULTETIT EKONOMIK, PROGRAMI I STUDIMIT BACHELOR NË “FINANCË-KONTABILITET”

Në datën 2 qershor 2022 studentët e programit Bachelor në “Financë-Kontabilitet” morën pjesë në një leksion të hapur me temë “Operacionet e Bankave Tregtare” në lëndën “Tregjet dhe Institucionet Financiare”. E ftuar ishte msc. Ediola Dama, ish-studente e këtij , e cila prej 16 vitesh është shefe e shërbimit dhe arkës në Raiffeisen Bank, Korçë. Sipas pedagoges së lëndës, dr. Klaudeta Merollari, ky leksion i hapur ka për qëllim konkretizimin e njohurive teorike që studentët kanë marrë gjatë zhvillimit të lëndës për bankat si institucione financiare. Studentët u njohën me produktet, shërbimet që Raiffeisen Bank ofron (depozitat, kartat e kreditit) dhe operacionet e bankës në tregjet financiare (investimet në bono thesari, obligacione etj).

Ata u përfshinë në diskutime dhe bënë pyetje në lidhje me mënyrën se si bankat i ofrojnë këto shërbime, duke sjellë edhe shembuj konkretë. Gjithashtu u diskutua për sigurinë e transfertave bankare, për shërbimin e-banking dhe luftën kundër pastrimit të parave. Studentët treguan interes edhe për fondet e investimeve dhe fondin e pensioneve vullnetare të Raiffeisen Bank.

Në përfundim të takimit studentët falënderuan znj. Dama për informacionet, mendimet dhe sygjerimet që ajo solli nëpërmjet përvojës së saj si ish-studente e këtij Universiteti dhe sot si një profesioniste në këtë fushë.

Leave a Reply