Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se pranë Fakultetit Ekonomik të UNIKO, vazhdojnë regjistrimet për programet “Master”, si më poshtë:

“Master Profesional” në “Guidë Turistike ”
“Master Profesional” në “Administrim Biznesi”
“Master Profesional” në “Financë- Kontabilitet”
“Master Profesional” në “Marketing”
“Master Profesional” në “Turizëm”
“Master i Shkencave” në “Financë”

Leave a Reply