Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE, AGJENSIA RAJONALE E MJEDISIT

Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • Specialist (Arkiv-protokolli) në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Rajonale të Mjedisit, Korcë – kategoria IV-b

Afati për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil: 11/9/2020

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara, do të bëhen online, në faqen zyrtare elektronike të Departamentit të Administratës Publike, duke filluar me procedurën e regjistrimit të aplikantit.

Për më shumë informacion mbi kriteret, procedurat e aplikimit, dokumentat dhe procesin e konkurrimit klikoni linkun:

http://www.hrm.gov.al/ShowPublications.aspx?ID=2506

Leave a Reply