Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR STUDENTËT QË PËRFITOJNË BURSË, REDUKTIM APO PËRJASHTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT

 

Njoftohen të gjithë studentët të cilët plotësojnë kriteret e përcaktuara në VKM Nr.903 (kliko) datë 21.12.2016 (e ndryshuar), Nr.269 (kliko) datë 29.03.2017 (e ndryshuar) dhe Nr.780 (kliko) datë 26.12.2018 për përfitim burse dhe reduktim apo përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, se aplikimet për bursë dhe reduktim apo përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit plotësohen pranë sekretarive të fakulteteve përkatëse.

VKM-të e sipërpërmëndura mund ti gjeni të publikuara në faqen e internetit të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë.


Më poshtë mund të shkarkoni aplikimet për përfitim burse, përjashtim nga tarifa e shkollimit dhe reduktim të tarifës së shkollimit :

FORMULAR APLIKIMI PËR BURSË 2020 – 2021

FORMULAR APLIKIMI PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT 2020 – 2021

FORMULAR APLIKIMI PËR ULJE 50% NGA TARIFA E SHKOLLIMIT 2020 – 2021

Leave a Reply