Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR PUNONJËS ME KONTRATË SHËRBIMI PËR STUDENTËT DHE ALUMNIT E UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”

Instituti Statistikave, në kuadër të kryerjes së Censit të Popullsisë dhe Banesave 2023 do të rekrutojë punonjës me kontratë shërbimi, në të gjithë territorin e Republikës
së Shqipërisë për pozicionin:

ANKETUES 
Shpërndarja e pozicioneve sipas bashkive kliko:

https://www.instat.gov.al/media/11556/shperndarja-e-anketuesve-ne-njesi-administrative.pdf

Kriteret e përzgjedhjes:

  • Të jetë shtetas shqiptar;
  • Të jetë të paktën 18 vjeç;
  • Të ketë aftësi të mira në përdorimin e pajisjeve elektronike, në mënyrë të veçantë tabletëve;
  • Të jetë i aftë të lëvizë në distanca të largëta;
  • Të jetë banues i njësisë administrative ku do të angazhohet në Cens;
  • Të zotërojë aftësi të mira komunikuese;
  • Personat me eksperiencë të mëparshme në vrojtime përbëjnë avantazh.

Afati i aplikimit: 31.07.2023

Periudha e kontraktimit: 04.09.2023- 03.11.2023

Për të aplikuar duhet të regjistroni llogarinë në faqen e INSTAT:

http://rekrutimecensi.instat.gov.al/shpalljet/shfaq/21

Leave a Reply