Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NË KUADËR TË NËNSHKRIMIT TË MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT MIDIS UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI” DHE UNIVERSITETIT “MESDHETAR TË SHQIPËRISË”, AKAD. ANASTAS ANGJELI DHE PROF. DR. ADRIAN CIVICI ZHVILLUAN NJË LEKSION TË HAPUR ME STUDENTË TË FAKULTETIT TË EKONOMISË, UNIKO

Në datën 12 prill 2024 në kuadër të nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Universitetit “Fan S. Noli” dhe Universitetit “Mesdhetar të Shqipërisë”, në Fakultetin e Ekonomisë, UNIKO u zhvillua edhe një leksion i hapur me studentët dhe stafin akademik nga Akad. Anastas Angjeli dhe prof. dr. Adrian Civici, rektor i Universitetit “Mesdhetar të Shqipërisë”.

Fillimisht akademikët u pritën në një takim nga zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, UNIKO, prof. as. dr. Benita Stavre dhe prof. as. dr. Ledina Alolli, dekan i FE, ku diskutuan në lidhje me   bashkërendimin e veprimtarive mes palëve me synim komunikimin dhe shkëmbimin e ekspertizës midis stafeve, informacionit, ideve dhe përvojave që lidhen me fusha me interes të përbashkët.

Më pas, gjatë leksionit të hapur me stafin dhe studentët, Akad. Anastas Angjeli dhe prof. dr. Adrian Civici paraqitën botimet e tyre: “Kriza ekonomike në kohën e koronavirusit” dhe “Përballë krizës-Sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike”, në të cilët dy ekspërtët e njohur të ekonomisë, ofrojnë, në formën e informimit, analizave, komenteve, përshkrimeve dhe rekomandimeve, atë që ka ndodhur me këtë krizë.

Disa kopje të librave ata i dhuruan për bibliotekën e Universitetit “Fan S. Noli”.  

Leave a Reply