Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Ministria e Arsimit dhe Spotit shpall thirrjen për financimin e IAL-ve publike, për projekte të përbashkëta në kuadër të ndërkomtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2023-2024

Ministria e Arsimit dhe Spotit shpall thirrjen për financimin e projekteve të ndërkomtarizimit të programeve të studimit për IAL-ve publike, për vitin akademik 2023.

Thirrja synon:

  • zhvillimin, përmirësimin apo rritjen e infrastrukturës akademike, didaktike dhe kërkimore të IAL-ve për tre ciklet e studimit.
  • përshirjen e projekteve për investime kapitale të cilat kanë si qëllim zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve të reja apo atyre ekzistuese akademike, didaktike-mësimore dhe laboratorike në funksion të realizimit të programeve të përbashkëta të studimit.

Vlera totale për financimin e projekteve për vitin 2023-2024 është: 300.000.000 ALL

Nuk percaktohet fond total per projektaplikimin.

Afati i fundit i dorëzimit të projektpropozimeve në Rektorat është data 19 qershor 2023. 

Urdher Nr.287 date 7.6.2023 Financimin e IAL Publike Per projekte

Leave a Reply