Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT LIDHUR MIDIS FAKULTETIT TË EKONOMISË DHE SHOQËRISË “SIGAL UNIQA FOND PENSIONI” U KONKRETIZUA ME LEKSIONIN  E HAPUR: “NË FOKUS PENSIONI PRIVAT, DOMOSDOSHMËRIA E ZHVILLIMIT TË TIJ PËR TË PATUR NJË JETË MË TË MIRË NË MOSHËN E PLEQËRISË”

Në datën 30 tetor 2023 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Fakultetit të Ekonomisë dhe Shoqërisë “Sigal Uniqa Fond Pensioni”.

Marrëveshja ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit midis Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Fan S. Noli” dhe shoqërisë “Sigal Uniqa Fond Pensioni” për zhvillimin e praktikave mësimore të studentëve, shkëmbimin e përvojave, promovimin e punimeve shkencore të shërbimeve financiare novatore për të gjithë llojet e investitorëve, sjelljen e ideve inovatore në shërbim të politikave të zhvillimit për një vendimmarrje të drejtë dhe të mbështetur në punime kërkimore dhe shkencore.

Gjithashtu, në këtë marrëveshje synohet edhe ofrimi i mbështetjes për zhvillimet e qëndrueshme të ekonomisë, duke shfrytëzuar kapacitetet dhe burimet njerëzore ekzistuese e duke krijuar ekspertë të aftë për tregun e punës në këtë fushë.

Marrëveshja e bashkëpunimit u konkretizua edhe me zhvillimin e një leksioni të hapur me temë: “Në fokus pensioni privat, domosdoshmëria e zhvillimit të tij për të patur një jetë më të mirë në moshën e pleqërisë” i mbajtur nga znj. Lauresha Trëndafili, specialiste për pensionin dhe znj. Brunilda Malo, juriste pranë “Sigal Uniqa, Dega Korçë”.

Gjatë leksionit studentët treguan interes për temën dhe në veçanti drejtun pyetje në lidhje me përfitimet që sjell ligji i ri i miratuar për Fondin Privat të Pensioneve.

Leave a Reply