Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Lista emerore e studenteve te cileve ju eshte miratuar ulja e tarifes vjetore te shkollimit ne masen 50%

HAP NE PDF (KLIKO)

Leave a Reply