Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“INFORMIMI MBI GJENDJEN AKTUALE EKONOMIKE TË BIZNESEVE TË VOGLA, SFIDAT ME TË CILAT PËRBALLEN DHE AFTËSIA E TYRE PËR TË ZGJIDHUR KËTO PROBLEMATIKA” ISHTE TEMA E TRYEZËS SË RRUMBULLAKËT TË ORGANIZUAR NË FAKULTETIN E EKONOMISË, DEPARTAMENTI FINANCË-KONTABILITET NË KUADËR TË PROJEKTIT “ANALIZA E RISKUT EKONOMIK PËR BIZNESET E VOGLA, QARKU KORÇË DHE ROLI I DIXHITALIZIMIT NË FUQIZIMIN E TYRE TYRE GJATË DHE PAS PERIUDHËS SË PANDEMISË”

Në datën 7 korrik 2023 u zhvillua tryeza e rrumbullakët me temë: “Informimi mbi gjendjen aktuale ekonomike të bizneseve të vogla, sfidat me të cilat përballen dhe aftësia e tyre për të zgjidhur këto problematika të organizuar në Fakultetin e Ekonomisë nga Departamenti Financë-Kontabilitet në kuadër të projektit “Analiza e riskut ekonomik për bizneset e vogla, Qarku Korçë dhe roli i dixhitalizimit në fuqizimin e tyre tyre gjatë dhe pas periudhës së pandemisë”

Të ftuar në këtë diskutim të hapur ishin drejtues dhe anëtarë të Shoqatës së Biznesit të Vogël dhe të Mesëm të Shqipërisë, përfaqësues të biznsit të vogël në Qarkun Korçë, pedagogë dhe studentë të këtij departamenti.

Sipas drejtueses së projektit, dr. Jorida Koçibelli qëllimi është të bëhen bashkë të gjithë aktorët për të diskutuar rreth problemeve me të cilat përballet sot biznesi dhe për të dalë në një përfundim, i cili t`u rekomandohet institucioneve përgjegjëse për zgjidhje.  

Leave a Reply