Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

HAPET PROGRAMI MË I RI I STUDIMIT

“MASTER PROFESIONAL” “MËSUESI NË EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET”

ME URDHËR TË MAS NR. 524, DATË 09.09.2022, DUKE FILLUAR NGA VITI AKADEMIK 2022-2023, HAPET PROGRAMI I RI I STUDIMIT I CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL” NË “MËSUESI  NË EDUKIM FIZIK, SPORTE DHE SHËNDET”.

  • OFRUAR NGA FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË
  • DEPARTAMENTI I EDUKIMIT
  • 120 KREDITE
  •  2 VITE AKADEMIKE

SUKSESE !

Leave a Reply