Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

FTESË PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 9-TË NDËRKOMBËTARE NË KËRKIMET SOCIALE DHE SHKENCAT E SJELLJES

Ju ftojmë të merrni pjesë në Konferencën e 9-të Ndërkombëtare në Kërkimet Sociale dhe Shkencat e Sjelljes, e cila do të organizohet në datat 25-27 qershor 2021 në Antalya, Turkey.  

Konferenca synon të bëjë bashkë studiuesit, kërkuesit shkencorë, si dhe studentët e diplomuar për të ndarë mendimet dhe përvojat e tyre në një mjedis shkencor. Ju mund të aplikoni për pjesëmarrje në linkun e mëposhtëm:
https://sadabsempozyum.org/conferences/en/guidelines-for-abstracts/, ku do të gjeni mënyrat e publikimit të artikullit, kriteret e publikimit dhe udhëzime të tjera për autorët.
 
Punimet e paraqitura në Konferencë do të botohen në Journal of Social Research and Behavioral Sciences (SADAB).
 
Për më shumë informacion kërkoni në linkun e mëposhtëm:

https://sadabsempozyum.org/sadabantalya/

http://www.sadab.org/

Leave a Reply