Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

FTESË PËR APLIKIME NGA UNIVERSITETI I JAEN (SPANJË) NË KUADËR TË PROGRAMIT MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS (PF) 2021

Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie, Postdoctoral Fellowships (PF) 2021, lutem gjeni bashkëlidhur ftesën për aplikime nga Universiteti i Jaen (Spanjë).

Informacionin mbi financimin e Postdoctoral Fellowships (PF) e gjeni tek linku: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en

Në këtë drejtim Topic European Fellowships, ka kohëzgjatje 12-24 muaj, ku ofrohet financim nga Komisioni Europian, 5 080 Euro në muaj (Living allowance) + 600 Euro ( Mobility allowance) + 660 Euro (Family allowance).

UJA Postdoctoral Fellowships (PF) Hosting Offers 2021:

https://www.ujaen.es/servicios/ofipi/events/uja-marie-sklodowska-curie-postdoctoral-fellowships-pf-hosting-offers-2021

 

Leave a Reply