Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DITA NDËRKOMBËTARE E SPORTIT UNIVERSITAR-VEPRIMTARI NDËRGJEGJËSUESE NGA FEDERATA SHQIPTARE E SPORTIT UNIVERSITAR NË BASHKËPUNIM ME UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI”

Në datën 20 shator 2023, në Ditën Ndërkombëtare të Sportit Universitar Federata Shqiptare e Sportit Universitar dhe Universiteti “Fan S. Noli” organizuan një takim dhe disa veprimtari me studentët e Universitetit tonë.

Në takimin ku ishin të pranishëm pedagogë të programit të studimit “Edukim Fizik dhe Sporte” morën pjesë edhe pëfaqësueset e FSHSU, Prof. Alma Osmani dhe prof. Mimoza Tare, si dhe zëvendësrektori për mësimin në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Arto Adili.

Gjatë këtij takimi prof. Alma Osmani theksoi se sporti universitar është një familje e madhe me anëtarë në mbarë botën, e cila bashkëpunon për të përmirësuar sportin universitar .

Sipas saj, synimi është të dalë në pah rëndësia që ka sporti në universitete dhe roli që ai ka në komunitet, si baza kryesore për zhvillimin, konsolidimin dhe rritjen e cilësisë së edukimit fizik dhe sportit në shërbim te qytetarëve.

Në takimin ku ishin të pranishëm pedagogë të programit të studimit “Edukim Fizik dhe Sporte” morën pjesë edhe pëfaqësueset e FSHSU, Prof. Alma Osmani dhe prof. Mimoza Tare, si dhe zëvendësrektori për mësimin në Universitetin “Fan S. Noli”, dr. Arto Adili.

Gjatë këtij takimi prof. Alma Osmani theksoi se sporti universitar është një familje e madhe me anëtarë në mbarë botën, e cila bashkëpunon për të përmirësuar sportin universitar .

Sipas saj synimi është të dalë në pah rëndësia që ka sporti në universitete dhe roli që ai ka në komunitet, si baza kryesore për zhvillimin, konsolidimin dhe rritjen e cilësisë së edukimit fizik dhe sportit në shërbim te qytetarëve.

Leave a Reply