Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE SOCIALE I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE ZHVILLOI LEKSIONIN E HAPUR ME TEMË: “DISA ÇËSHTJE EPISTEMIKE QË NDIKOJNË NË PROCESIN E KËRKIMIT NË SHKENCAT SOCIALE” NGA PROF. DR. GJERGJI PENDAVINJI

Në datën 22 dhjetor 2022 në Amfiteatrin e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u zhvillua leksioni i hapur me temë: “Disa çështje epistemike që ndikojnë në procesin e kërkimit te shkencat sociale” i mbajtur nga prof. dr. Gjergji Pendavinji.

Pedagogë e studentë të ftuar u njohën me çështje kryesore që shoqërojnë procesin e kërkimit, si:

-Kërkuesit debutues (studentët) ndërmjet përvojës akademike dhe përvojës kërkimore;

-Objekti i kërkimit në shkencat sociale dhe rrjedhojat e tij në proçesin kërkimor;

-Studimi i njeriut- çështja e “unit” në kërkim;

-Vërtetesia në shkencat sociale;

-Evitimi i kurtheve gjatë kërkimit në shkencat sociale.

Gjatë këtij leksioni profesor Pendavinji solli edhe përvojën e tij disavjeçare në udhëheqjen e studentëve në kërkimet e tyre shkencore e doktorale. Ndërkohë të pranishmit bënë edhe  pyetje të ndryshme në lidhje me çështjet  e trajtuara prej tij në këtë leksion.

Leave a Reply