Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Kombetare

Category

AKKSHI – Thirrje për aplikim për për projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për vitin 2021 Drejtues i projektit: Dr. Arto Adili Rektorati Përshkrimi i projektit: Projekti synon mbështetjen, përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës në funksion të kërkimit shkencor me qëllim lehtësimin e proceseve kërkimore dhe rritjen e rezultateve kërkimore në nivel istitucional, krijimin e...
Read More
AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për periudhën 2021-2023 Drejtues i projektit: Dr. Erinda Papa Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Gjuhëve të Huaja Përshkrim i projektit Ky projekt synon grupin e mësuesve të gjuhëve të huaja, të cilët do të kualifikohen me kompetencën digjitale; grupin...
Read More
AKKSHI/ Thirrje për aplikim për projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor (PIKSH) për vitin 2021 Drejtues i projektit: Dr. Arto Adili Rektorati/ Biblioteka Shkencore Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj Ky projekt synon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të kërkimit shkencor, konkretisht për digjitalizimin e fondit të Bibliotekës së Universitetit, përkatësisht një bibliotekë shkencore dhe 4...
Read More
1 2