Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Digjitalizimi i Fondit të Bibliotekës së Universitetit “Fan S. Noli” me fokus aksesin në kohë reale nga kërkuesit dhe studentët në nivel institucional dhe ndërinstitucional

AKKSHI – Thirrje për aplikim për për projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për vitin 2021

Drejtues i projektit: Dr. Arto Adili

Rektorati

Përshkrimi i projektit: Projekti synon mbështetjen, përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës në funksion të kërkimit shkencor me qëllim lehtësimin e proceseve kërkimore dhe rritjen e rezultateve kërkimore në nivel istitucional, krijimin e lidhjeve të forta me universitetet partnere dhe nxitjen në kërkime shkencore të përbashkëta dhe vënien e fondit të bibliotekës në funskion të lexuesit të specializuar jashtë universitetit , nëpërmjet llogarive të institucionalizuara.

Leave a Reply