Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

AKREDITOHEN TRE PROGRAME STUDIMI NË UNIKO

Përfundoi me sukses akreditimi i tre programeve të studimit të ofruara nga Universiteti “Fan S. Noli”:

  • Programi i studimit “Bachelor” në “Biologji-Kimi” me vendim nr. 34, datë 12.03.2021 të Bordit të Akreditimit, AKREDITOHET për 6 vite deri në datën 11.03.2027
  • Programi i studimit “Bachelor” në “Menaxhim” me vendim nr. 35, datë 12.03.2021 të Bordit të Akreditimit, AKREDITOHET për 6 vite deri në datën 11.03.2027
  • Programi i studimit “Bachelor” në “Gjuhë Angleze” me vendim nr. 36, datë 12.03.2021 të Bordit të Akreditimit, AKREDITOHET për 5 vite deri në datën 11.03.2026

 

Leave a Reply