Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Qershor 2023

Month

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Jonela Spaho, Dr. Eris Rusi Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Përmes këtij projekti bërthama e talenteve krijuese me studentë të Universitetit “Fan S. Noli” do të pasurohet me qasjet hulututuese shkencore të tyre, dhe ky profil i kërkimit shkencor do të zgjerohet, do...
Read More
Departamenti i Financë-Kontabilitetit Drejtues i projektit: Prof.as.dr. Eleni Vangjeli Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Qëllimi i këtij projekti është të identifikojë potencialin prodhues të rajonit, tendencat, invesitimet kapitale si dhe problemet në lidhje me financimet nga institucione financiare të rritjes së cilësisë dhe kapacitetit të prodhimit.Gjithashtu qëllimi i këtij studimi është të...
Read More
Departamenti i Shkencave Sociale, Departamenti i Matematikës Drejtues i projektit: Dr. Denisa Titili Kohëzgjatja: 7 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Ky projekt propozim ka si qëllim të përmirësojë nevojën e institucionit në lidhje me mbledhjen dhe publikimin e të dhënave të detajuara rreth vlerës së barazisë në universitet, e cila do të ndihmojnë në...
Read More
Departamenti i Agronomisë Drejtues i projektit: Dr. Adrian Maho Institucionet partnere: QTTB Korçë, AREBK Korçë, AKU Korçë Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit është evidentimi mbi bazën e parametrave shkencore të gjëndjes aktuale të strukturës së kulturave në Qarkun e Korçës, të strukturës së kultivarëve për çdo specie, sasitë e...
Read More
Departamenti i Financë Kontabilitetit Drejtues i projektit: Dr. Jorida Koçibelli Institucionet partnere: Drejtoria Rajonale Tatimore, Korçë,Korca Innovation and Technology Hub,Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm të Shqipërisë Kohëzgjatja: 6 muaj Viti 2023 Qëllimi i projektit: Ky projekt pritet të realizojë një studim të mirëfilltë shkencor me përfshirjen e një numri të konsiderueshëm biznesesh...
Read More
1 2 3