Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
31 Dhjetor, 2018

Day

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë Mbështetur në VKM Nr. 903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studenët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, NJOFTON: Studentët e viteve II e të III në të gjitha programet e studimit bachelor...
Read More
Të nderuar kolegë, Ju njoftojmë se sesioni i radhës  për trajnimet e mësuesve pranë Qendrës për Formimin e Vazhduar, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, akredituar nga MASR-ja dhe IZHA ,  fillon në datën  7 Dhjetor 2018 ora 14.00. Regjistrimi kryhet online në portalin:  trajnime.arsimi.gov.al  Në përzgjedhjen për regjistrim duhet të zgjidhni  : Qyteti  KORÇË  Agjencia:...
Read More
  > PROGRAMI I SESIONIT SHKENCOR (kliko për të lexuar)
Read More
FILLOI RAUNDI I TRETË I APLIKIMEVE PËR PROGRAMET E STUDIMIT NË UNIVERSITETIN “FAN S. NOLI” Mbështetur në Udhëzimin nr. 32, datë 5.10. 2018 të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ju njoftojmë se: maturantët që nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë dhe në raundin e dytë, të cilët kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe plotësojnë...
Read More
“Master Profesional” në “Guidë Turistike ” “Master Profesional” në “Administrim Biznesi” “Master Profesional” në “Financë- Kontabilitet” “Master Profesional” në “Marketing” “Master Profesional” në “Turizëm” “Master i Shkencave” në “Financë”
Read More
Njoftohen të gjithë të interesuarit se artikujt për botim në Buletinin Shkencor të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane mund të dërgohen në adresën e mëposhtme: buletinifshnh@gmail.com Afati i pranimit të punimeve është dt. 20.12.2018. Artikujt mund të dërgohen në gjuhën shqipe ose angleze, ndërsa abstraktet duhen në të dyja gjuhët: shqip dhe anglisht.  ...
Read More
1 2 3 5