Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

APLIKIMET PËR BULETININ SHKENCOR TË FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE

Njoftohen të gjithë të interesuarit se artikujt për botim në Buletinin Shkencor të Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane mund të dërgohen në adresën e mëposhtme:

buletinifshnh@gmail.com

Afati i pranimit të punimeve është dt. 20.12.2018.

Artikujt mund të dërgohen në gjuhën shqipe ose angleze, ndërsa abstraktet duhen në të dyja gjuhët: shqip dhe anglisht.
 

 UDHËZIME PËR AUTORËT (kliko pdf)

 

Leave a Reply