Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Thirrje për pjesëmarrje në International Interdisciplinary Conference: “The role of Technology in the Shaping of Society”

Ju lutemi të gjeni bashkëlidhur formatin për dorëzimin e abstrakteve në kuadër të organizimit të International Interdisciplinary Conference:

“The role of Technology in the Shaping of Society”: 17th Annual Int. Conference of AIS-ALBSA and Int. Partners, 2nd Annual Conference of School Leadership: “Leadership and management in Education” (CSL – AADF), që do të mbahet në Universitetin “Kadri Zeka”, Gjilan, Kosovë, në datat 11-12 nëntor 2022. 

Jeni të ftuar të merrni pjesë me punimet tuaja!

FORMATI (WORD)

Leave a Reply