Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDENTË TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT “GJUHË DHE LETËRSI” DHE “GJUHË ANGLEZE” MORËN PJESË NË LEKSIONIN E HAPUR ME TEMË “NJË HYRJE NË ANALIZËN E DISKURSIT POLITIK”, I FTUAR DOKTORANTI DHIONIS GURI

Në datën 4 shkurt 2022, në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” studentë të programeve të studimit “Gjuhë dhe Letërsi” dhe “Gjuhë Angleze” morën pjesë në një leksion të hapur me temë  “Një hyrje në analizën e diskursit politik”, i ftuar doktoranti i Universitetit “Aristoteli”, Selanik, Dhionis Guri. Sipas përgjegjëses të Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë” prof. as. dr. Anyla Saraçi ky leksion ka si qëllim të njohë studentët me disa elementë teorikë mbi analizën e diskursit, në veçanti të diskursit politik, të ilustruar përmes shembujve nga diskursi politik shqiptar. Takimi u zhvillua me pyetje dhe analiza edhe nga vetë studentët, duke krijuar nje mjedis ndërveprues.

Leave a Reply