Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

STUDENTË TË FAKULTETIT TË EKONOMISË U NJOHËN ME PROGRAMET E NXITJES SË PUNËSIMIT GJATË NJË TAKIMI, KU ISHIN TË FTUAR PËRFAQËSUES TË DREJTORISË RAJONALE TË AGJENCISË KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, KORÇË

Në datën 9 dhjetor 2021, departamenti i Menaxhimit i Fakultetit të Ekonomisë organizoi një takim informues për studentët e ciklit Bachelor në “Menaxhim”, “Informatikë biznesi” dhe për studentët e ciklit Master në “Administrim biznesi”, me fokus programet e nxitjes së punësimit. Në këtë takim ishin të ftuar znj.Denada Manoku, drejtore e Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Korçë dhe znj. Helena Zhapa, përgjegjëse e Sektorit të Programeve Aktive dhe Pasive të Punësimit në këtë drejtori.

Në këtë takim studentët u njohën me programet e nxitjes së punësimit për vitin 2022, si: programi i praktikës profesionale, programi i vetpunësimit, programi i punësimit, programi i formimit nëpërmjet punës dhe programi i punëve publike në komunitet.

Përfaqësueset e Drejtorisë Rajonale të Punësimit i njohën studentët me kriteret që duhen plotësuar për të përfituar nga këto programe, si dhe me hapat që duhen ndjekur për t’u bërë pjesë e tyre, duke përfituar statusin e punëkërkuesit, si dhe të punëkërkuesit të papunë.

Studentët treguan interes për këto programe, duke bërë pyetje dhe duke diskutuar rreth tyre.

Leave a Reply