Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Qendra e Karrierës dhe Alumni, gjatë muajit Nëntor 2017 do të zhvillojë trajnimin “Moduli i Karrierës” (CV, motivacion dhe intervista e punes)

Të nderuar studentë

Qendra e Karrierës dhe Alumni, gjatë muajit Nëntor 2017 do të zhvillojë trajnimin “Moduli i Karrierës”, ku studentët në krye të 3 (tri) sesioneve do të kenë mundësi sipas një kalendari të caktuar të përgatiten nga ana teorike dhe praktike, të shkruajnë CV-të e tyre profesionale, të përgatisin motivacionin dhe të përballen me intervistën e punës. Ky trajnim është veçanërisht i vlefshëm për studentët në prag diplomimi.

Për t`u regjistruar paraqituni personalisht pranë “Qendrës së Karrierës dhe Alumni” e cila ndodhet në Fakultetin Ekonomik, kati 5-të,  ose mund të dërgoni emër/mbiemër dhe programin e studimit, online në adresën: e-mail qk.uniko@gmail.com dhe në faqen zyrtare në Facebook “Qendra e Karrierës dhe Alumni” Universiteti “Fan S.Noli”  Korçë.

Nxitoni të regjistroheni!

Ju mirëpresim!

Leave a Reply