Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“PRONËSIA INTELEKTUALE” ISHTE FOKUSI I TRAJNIMIT QË DPPI ZHVILLOI ME STUDENTË TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Në datën 4 dhjetor 2023, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale në bashkëpunim me Universitetin “Fan S. Noli” organizuan me studentë të programeve të studimit “Financë- Kontabilitet”, “Ekonomiks” dhe “Informatikë – Biznesi” një trajnim mbi rëndësinë intelektuale dhe industriale.

Znj. Rovena Beqiraj, drejtoreshë e Përgjithshme e Pronësisë Intelektuale, znj. Sonila Meka, përgjegjëse e Sektorit të Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve dhe znj. Eneda Shiroka përgjegjëse e Sektorit të Promovimit dhe Qendrës së Trajnimeve, DPPI referuan temat: “Pronësia intelektuale dhe arsimi i lartë” dhe “Objektet e pronësisë industriale në Shqipëri”.

Takimi vijoi më pas në formën e një bashkëbisedimi, ku ndër të tjera u vu në dukje se Strategjia Kombëtare për Pronësinë Industriale synon rritjen e ndërgjegjësimit, si dhe forcimin e sistemit të regjistrimit, administrimit dhe mbrojtjes së të drejtave që rrjedhin nga Pronësia Intelektuale, si të drejta që ushtrojnë një ndikim të fuqishëm në zhvillimin dhe mirëfunksionimin e ekonomisë.

Ky takim i radhës erdhi gjithashtu në kuadër të bashkëpunimit që Universiteti ynë ka me DPPI.

Leave a Reply