Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE NË QENDRËN E CERTIFIKIMIT TË GJUHËS GREKE PRANË FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” I KORÇËS

Leave a Reply