Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR TË GJITHË STUDENTËT E INTERESUAR PËR T’U REGJISTRUAR NË LIBRARINË ELEKTRONIKE NË FAQEN ZYRTARE TË UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Të gjithë studentët e interesuar për t’u regjistruar në Librarinë Elektronike në faqen zyrtare të Universitetit “Fan S. Noli”, janë të lutur të paraqiten për antarësim pranë bibliotekave të fakulteteve përkatëse, ku do të pajisen me nje username dhe një password.

Në këtë librari studentët do të gjejnë të gjithë titujt dhe të dhënat përkatëse të botimeve që ndodhen në Bibliotekën Universitare.

Regjistrimet kanë filluar.

Leave a Reply