Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

NJOFTIM PËR BURSA STUDIMI

Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë i paraqet komplimentet e saj Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe ka nderin të njoftojë se Republika e Turqisë ka siguruar rnundësinë për t’u akorduar studentëve të huaj bursa për studime universitare dhe pasuniversitare në Turqi për vitin akademik 2016-2017.

Të dhënat e përgjithshrne dhe kushtet për bursat mund të gjenden online në adresën www.turkiyeburslari.gov.tr. Megjithëse datat për fillimin e aplikimeve do të shpallen më vonë, parashikohet që aplikimet për të fituar bursë për master dhe doktorature të fillojnë në fund të dhjetorit, ndërsa për bursat për bachelor në një datë të rnëvonshme.

Ambasada i lutet Ministrisë së Nderuar që të përcillen në institucionet arsimore shqiptare të interesuara informacioni i sipërpërmendur dhe adresa :

www.turkiyeburslari.gov.tr .

Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë përfiton nga rasti t’i përsërisë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikes së Shqipërisë sigurimet e konsideratës së saj më të lartë.

Tiranë, më 9 dhjetor 2016

Leave a Reply