Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“NDIHMOJMË VETËPRODHUESIT E ENERGJISË DIELLORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR” ISHTE TEMA E KONFERENCËS QË U ZHVILLUA NGA UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” NË BASHKËPUNIM ME ORGANIZATËN “MIQ TË KORÇËS” DHE ME PARTNERË NGA VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR

Në datën 20 tetor 2023 zhvilloi punimet konferenca me temë: “Ndihmojmë vetëprodhuesit e energjisë diellore në Ballkanin Perëndimor” e organizuar nga Universiteti “Fan S. Noli” në bashkëpunim me organizatën “Miq të Korçës” dhe me partnerë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Fjalën e mirëseardhjes e mbajti zëvendësrektori për shkencën dhe projektet, prof. as. dr. Benita Stavre, e cila falënderoi të gjithë  pjesëmarrësit dhe në veçanti ata të cilët ndanë drejtpërdrejt me palë interesi gjetje dhe rekomandime të mirëfillta  mbi hapësirat  e mundshme që praktikat e mira të shteteve të tyre mund të kenë në rajonin juglindor shqiptar. Në këtë kuadër ajo përmendi edhe seminarin me temë: “Just Transision and Sustainable Development” që Universiteti ynë do të organizojë së shpejti në bashkëpunim me Universitetin Western Macedonia, Kozan, Greqi, në të cilin zhvillimi, transformimi dhe përdorimi me produktivitet i energjisë do të jenë temat kryesore të diskutimit.

Edhe prof. as. dr. Ledina Alolli, dekan i Fakultetit të Ekonomisë e përshëndeti këtë konferencë, diskutimet dhe sygjerimet e së cilës, sipas saj do të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e komunitetit të rajonit tonë.

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës “Miq të Korçës”, z. Gjergji Gjinko bëri një paraqitje të detajuar në lidhje me përmirësimin e rregulloreve dhe rritjen e stimujve për vetë-konsumatorët e energjisë diellore, ndërsa një përshëndetje nga përfaqësuesit e donatorëve dhe organizatave ndërkombëtare dhe institucionet publike shqiptare e bëri z. Ilir Melo, Kryetar i Fondit të Ballkanit Perëndimor.

Gjithashtu, përshëndeti punimet e kësaj konference edhe znj. Naida Taso nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në Vjenë, e cila e ndoqi atë online, prefekti i Qarkut Korçë, z. Nertil Jole, z. Kastriot Suka, Drejtues i Njësisë së Riskut të Kredisë, ProCredit Bank, përfaqësues të institucioneve publike: MIE, ERE, OSSH/OSHEE etj.

Më pas, gjetjet dhe rekomandimet për vendet e tyre përkatëse të Ballkanit Perëndimor i referuan për pjesëmarrësit edhe z. Sasha Ivanoviq, FICG, Mali i Zi; z. Shuip Marku, CSCD, Maqedonia e Veriut; z. Filip Spirovski, BËN, Maqedonia e Veriut; znj. Zenepa Lika, MSJA, Mali i Zi.

Diskutimi vijoi i hapur me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të shoqërisë civile, organizatave, komunitetit të biznesit, pushtetit vendor, institucioneve financiare, pedagogë, studentë etj.

Leave a Reply