Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

Menaxhimi i hoteleve nëpërmjet sistemeve informatike

Departamenti Marketing-Turizëm

Drejtues i projektit: Prof. as. Dr. Esmeralda Shkira

Viti 2018

Leave a Reply