Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

JAVA E SIPËRMARRJES E NDËRMARRË NGA DEPARATMENTI I MENAXHIMIT U PËRMBYLL ME TAKIME NË BIZNESE TË NDRYSHME, KU U DISKUTUA PËR ZGJERIMIN E BASHKËPUNIMIT DHE MBËSHTETJE SË STUDENTËVE MË PRAKTIKA PROFESIONALE DHE PUNËSIM

Departamenti i Menaxhimit përmbylli veprimtaritë në kuadër të Javës së Sipërmarrjes me vizitat e studentëve në 2 prej biznes e më të suksesshme në rajon: Kompania e përpunimit të mishit “Fix” dhe “Grand Hotel”. Studentët u njohën nga afër me specifikat dhe mënyrën e organizimit të punëve në secilin prej bizneseve. Gjatë busedës me ta administratorët e këtyre kompanive u siguruan studentëve mbështetje si për zhvillimin e praktikave ashtu edhe në drejtim të punësimit në sektorët që ata mbulojnë.

Leave a Reply