Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DEPARTAMENTI I “MENAXHIMIT” I FAKULTETIT TË EKONOMISË ZHVILLOI ME STUDENTËT LEKSIONIN E HAUR ME TEMË: “MENAXHIMI I EMERGJENCAVE CIVILE NGA PUSHTETI LOKAL”, KU TË FTUAR ISHIN, Z. THANAS TONA, ZËVENDËSKRYETAR PRANË BASHKISË KORÇË DHE Z. GJERGJI RAIDHI, SPECIALIST I EMERGJENCAVE CIVILE, BASHKIA KORÇË

Në datën 25 maj 2022 departamenti i Menaxhimit i Fakultetit të Ekonomisë organizoi një leksion të hapur me temë: “Menaxhimi i emergjencave civile nga pushteti lokal”, ku të ftuar ishin, z.Thanas Tona, zëvendëskryetar pranë Bashkisë Korçë dhe z. Gjergji Raidhi, specialist i emergjencave civile, Bashia Korçë. Të pranishëm ishin pedagogë të FE dhe studentë të programeve “Bachelor” në “Menaxhim” dhe “Informatikë Biznesi”, si dhe të programit “Master profesional” në “Administrim biznesi”.

Sipas pedagoges, dr. Eva Dhimitri ky leksion i hapur u zhvillua në kuadër të lëndëve “Menaxhimi risku” dhe “Menaxhim publik”, duke u dhënë mundësinë studentëve të dëgjojnëdhe të kuptojnë se si njohuritë e mara mund të vihen në praktikë për menaxhimin e emergjencave civile. Të ftuarit u ndalën konkretisht në disa nga pikat kryesore se si menaxhohen rastet e emergjencave pranë bashkisë Korçë, ndërsa në fund studentët bënë edhe pyetje në lidhje me mënyrën e tratimit të situateve të ndryshme.

Leave a Reply