Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Korrik 2016

Month

Detyre Kursi ne Microsoft Office 2010….kliko
Read More
“NJOFTIM PËR PRANIMIN DHE REGJISTRIMIN E APLIKANTËVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE, MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE PËR VITIN AKADEMIK 2015 -2016” Universiteti “Fan S. Noli” shpall hapjen e procedurës së aplikimit për kandidatët që dëshirojnë të studiojnë në programet e ciklit të dytë, Master Profesional dhe Master i Shkencave për vitin akademik...
Read More
Lajmërohen të gjithë të intersuarit se pranimi i artikujve për buletinin shkencor – seria e shkencave te zbatuara, do të bëhet prej datës 1 Qershor – 31 Gusht 2016. Artikujt mund ti dërgoni me e-mail në adresën: buletinishkencor@yahoo.com Çdo artikull duhet të jetë i redaktuar dhe sipas kritereve të përcaktuara. Faleminderit
Read More
Ankand i Hapur   " Shitje prodhimesh blegtorale te EDE-së, – shtator 2014 "…kliko Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (vica,molle) – tetor 2014 "…kliko Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (vica) – nentor 2014 "…kliko Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime te EDE-së, (qumesht) – janar 2015 "…kliko Ankand i Hapur   " Shitje  prodhime...
Read More
DISA NGA TË DREJTAT DHE DETYRAT E STUDENTËVE NË SISTEMIN DIXHITAL TË VLERËSIMIT Studentët e viteve të para në të gjitha programet dhe ciklet e studimeve duhet të regjistrohen vetë online, brenda afateve të përcaktuara nga QSHA Gjatë regjistrimit të vendosë të dhëna reale të cilat do të përdoren edhe për pajisjen e tij me...
Read More
DITËN E PREMTE, DATA 15.7.2016, ORA 10, NË PALLATIN E SPORTIT “TAMARA NIKOLLA”, U ZHVILLUA CEREMONIA “DITA AKADEMIKE, 2016” NË CEREMONI MORËN PJESË STUDENTËT E DIPLOMUAR,  PEDAGOGËT E UNIVERSITETIT, PRINDËRIT E STUDENTËVE DIPLOMANTË, TË FTUAR NGA INSTITUCINET SHTETERORE TË QYTETIT TË KORÇËS, ETJ.                                                                        
Read More
1 2 3