Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

“Roli i dixhitalizimit në biznesin e vogël” ishte tema e një seminari informues i organizuar në Fakultetin e Ekonomisë, në kuadër të projektit: “Analiza e riskut ekonomik për bizneset e vogla, Qarku Korçë dhe roli i dixhitalizimit në fuqizimin e tyre gjatë dhe pas periudhës së pandemisë COVID-19”

Në datën 17 nëntor 2023 në Fakultetin e Ekonomisë u zhvillua seminari informues me temë: “Roli i dixhitalizimit në biznesin e vogël” i organizuar në kuadër të projektit: “Analiza e riskut ekonomik për bizneset e vogla, Qarku Korçë dhe roli i dixhitalizimit në fuqizimin e tyre gjatë dhe pas periudhës së pandemisë COVID-19”

Në këtë seminar morën pjesë ekspertë të ekonomisë, pedagogë, studentë të programeve të ndryshme të studimit, kryetari i shoqatës së Biznesit të Vogël dhe të Mesëm te Shqiperisë, z. Albert Nasto etj.

Fokusi i diskutimit ishte roli i dixhitalizimit dhe prezantimi i platformave të ndryshme online. Pjesëmarresit u informuan për përfitimet që sjell përdorimi i secilës platformë, si dhe ndanë mendime e përvoja personale.

Leave a Reply