Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com

DEBATI EKONOMIK-TRAJNIM I ORGANIZUAR NGA JUNIOR ACHIVEMENT OF ALBANIA (JAA) ME STUDENTË TË FAKULTETIT EKONOMIK, UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”

Në datën 8 qershor 2021, në mjediset e Universitetit “Fan S. Noli” studentë të Fakultetit Ekonomik morën pjesë në trajnimin me temë: “Debati Ekonomik” i organizuar nga Junior Achivement of Albania (JAA) në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik dhe Qendrën e Karrierës dhe Alumnit të Universitetit “Fan S. Noli”.  Sipas pedagoges së FE, dr. Klaudia Lipi studentët e Klubit të Debatit u trajnuan për formatin dhe rregullat e përgjithshme të debatit parlamentar, për ndërtimin e skuadrave, rolin dhe përgjegjësinë e çdo debatuesi etj.  Ata morën njohuri teorike dhe praktike për mënyrën se si mund të bëhen pjesë e debateve që do të zhvillohen në vazhdim në kuadër të këtij projekti. Trajnueset, znj. Etleva Bisha dhe znj. Kristela Pashollari, thanë se nëpërmjet programit ”Debating Economics” synonohet të edukohen te të rinjtë shqiptarë aftësitë e mendimit kritik, të hulumtimit, të përgatitjes dhe të prezantimit të argumenteve dhe zgjidhjeve kreative të problemeve, të cilat lidhen me çështje që kanë në fokus ekonominë dhe politikat ekonomike vendase dhe ato globale. Kjo praktikë do të kontribuojë në rritjen e aftësive analizuese, vlerave individuale dhe komunitare demokratike dhe tolerancës mes të rinjve Shqiptarë.  

Studentët do të përfshihen edhe në trajnime të tjera që do të zhvillohen me prani fizike ose online. Programi do të vijojë me debatet midis Universiteteve të Shqipërisë, duke u përmbylluar me zhvillimin e një Debati Kombëtar.  

Trajnimi u zhvillua në bashkëpunim edhe me Qendrën e Karrierës dhe Alumni të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë. 

Leave a Reply