Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Dhjetor 2018

Month

Fondi i Bibliotekës së Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, duke filluar nga sot e në vazhdim, krahas studentëve dhe stafit, do të vihet në shërbim të komunitetit kundrejt pagesës 300 lekë në vit. Në këtë shërbim përfshihet: -Aksesi në Bibliotekën Digjitale PROQUEST  dhe Librarinë online -Regjistrim fizik në Bibliotekat e katër fakulteteve të UNIKO -Bibliotekën...
Read More
I ftojmë studentët e Universitetit “Fan S. Noli” të aplikojnë. Senior iOS Developer (pdf) Senior Android Developer (pdf) Senior Java Developer (pdf) Senior Front-End Developer (pdf)  
Read More
1st CALL FOR PAPERS 7th UBT Annual International Conference 26-28 October 2018 Prishtinë – Kosova   http://conferences.ubt-uni.net/ It is our pleasure to invite you to participate in the International Conference (IC-JMC) on:  International Conferences on Journalism, Media and Communication IC-JMC is an international peer reviewed conference which publishes works of the scientists as well as practitioners in interested areas. The aim...
Read More
Application Training In these training sessions, you will learn how to look for a job that fits your interests as well as your profile, and how to apply properly for the desired position. In order to apply for the training sessions, please send the following documents: o    Curriculum Vitae       please use the following format: https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae  ...
Read More
Rektorati i Universitetit “Fan S. Noli”, pasi diskutoi mbi propozimin e dekanëve të Fakulteteve për caktimin e datës 30.4.2018 si ditë pushimi dhe zëvendësimin në një ditë të shtune, në mbledhjen e datës 25.4.2018, VENDOSI: •Të miratojë caktimin e ditës së hënë, datë 30.4.2018, si ditë pushimi. •Të miratojë zëvendësimin e kësaj dite mësimi në...
Read More
1 2 3 4 5 6