Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Dhjetor 2018

Month

PROGRAMI I STUDIMIT “BACHELOR” NË “FILOZOFI – SOCIOLOGJI” Programi i Studimit “Bachelor” në “Filozofi-Sociologji” synon pajisjen e studentëve me njohuri të përshtatshme teorike dhe shprehi praktike për arritjen e standardeve të larta në një kontekst social në ndryshim. Kjo realizohet jo vetëm nëpërmjet gërshetimit të disiplinave teorike, por dhe me analiza e reflektime të thella...
Read More
Në Universitetin “Fan S. Noli” hapet programi më i ri i studimit 2-vjeçar me karakter profesional “Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme” Në këtë program studimi mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm, të cilët janë pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm. Në këtë program...
Read More
1 4 5 6