Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Dhjetor 2018

Month

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, të bëhen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, në IAL-të publike deri në datën 12 Tetor 2018 dhe në IALT-të jopublike deri në datën 19 Tetor 2018. Brenda datës 22 Tetor 2018, IAL-të publike dhe brenda...
Read More
Creative Shock 2018, is an international social business case competition organized by the Students’ Association of ISM University of Management and Economics. Last year Creative Shock attracted 1224 participants from 100 countries. We want to continue growing and for that to happen we need you and your students! Creative Shock attracts youth from all over...
Read More
Në periudhën 15 – 20 shtator 2018 do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 (dhjetë) preferenca, të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin AI/AIZ dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: nuk kanë arritur...
Read More
Në datat 21-23 gusht hapet sistemi i maturës për plotësimin e formularit A1/A1Z për maturantë/kandidatë që nuk e kanë plotësuar atë në raundin e parë. Aplikimi i maturantëve/kandidatëve me formularët A1 dhe A1Z bëhet në “Portalin e Maturës Shtetërore” online www.matura.qsha.gov.al . Maturantët para 2018, duhet të marrin në DAR Korçë (ose në DAR përkatës)...
Read More
1 2 3 4 6