Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Maj 2024

Month

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Startup10, i cili synon të promovojë sigurinë ushqimore dhe punësimin e të rinjve në dhjetë (10) vende partnere italiane (Shqipëri, Algjeri, Bosnje-Hercegovinë, Egjipt, Etiopi, Jordani, Kenia, Liban, Tunizi dhe Ugandë), shtatë (7) kandidatët e kompanive fillestare do të rekrutohen për të marrë pjesë në programin e zhvillimit...
Read More
Në datën 2 maj 2024 në Universitetin “Fan S. Noli” u zhvillua analiza e gjetjeve të pyetësorit të hartuar në kuadër të projektit “Mësimdhënia e integruar e gramatikës si hap drejt përfshirjes së qëndrimit komunikativ në mësimin e gjuhës angleze si gjuhë e huaj në arsimin parauniversitar shqiptar”, i financuar nga AKKSHI. Zëvendësrektori për shkencën...
Read More
1 2 3