Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Janar 2024

Month

Në datën 10 janar 2024 në kuadër të projektit: “Analiza e riskut ekonomik për bizneset e vogla, qarku Korçë dhe roli i digjitalizimit në fuqizimin e tyre ekonomik gjatë dhe pas periudhës së pandemisë Covid-19” u zhvillua një simpozium shkencor në të cilin u paraqitën botimet: “Manuali i digjitalizimit për bizneset e vogla” dhe “Raporti...
Read More
AKKSHI shpall thirrjen për aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit për vitin 2024 në fushat prioritare si më poshtë: – Biodiversiteti dhe Mjedisi – Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia – Shëndetësia dhe shkencat mjekësore – Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit – Shkencat Sociale dhe Albanologjike – Uji dhe Energjia Kohëzgjatja PKKZH është deri...
Read More
1 2