Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Mars 2023

Month

Nga data 4 mars -7 korrik 2023, studentët Florin Sergiu Ciocoi dhe Boglárka-Zsuzsánna Kosat kanë erdhur me mobilitet Erasmus+ nga Universiteti Teknik i Kluzhit, Qendra Universitare Veri Baia Mare, Rumani. Ata do të jenë në departamentin e Gjuhëve të Huaja, ku do të ndjekin kurse nga viti II dhe III të programit të studimit “Bachelor”...
Read More
Project ID: 101082938 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2025 Project leader: Doba Fakulteta Za Uporabne Poslovnein Druzbene Studije Maribor Beneficiary: Fondazione Politecnico di Milano; Politecnico di Milano; Technische Universitaet Dresden; Universitetit i Vlorës; Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë; Universiteti i Shkodrës; Shoqata për zhvillim Ekonomik Lokal të qarkut të Vlorës; Univerzitet U Banjoj Luci; Univerzitet U Istocnom...
Read More
Project ID: 101082687 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universita Degli Studi Di Milano Beneficiary: Universidade Do Porto, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro; Univerzitet U Sarajevu The main aim of the project is to develop innovative post-graduate and Master’s degree education programmes in veterinary...
Read More
Project ID: 101083131 Call: ERASMUS-EDU-2022-CBHE Period: 2022-2024 Project leader: Universiteti “Luigj Gurakuqi”,Shkodër          Beneficiary: Universiteti”Fan S. Noli”, Korçë, Mesdheu Education shpk, Qendra Shkence dhe Inovacion për zhvillim, Qendra për studime krahasuee dhe Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare Shkencor dhe Inovacionit, Javna Ustanova Univerzitet CRNE Gore Podgorica Montenegro, Univerzitet U Beogradu, Universita del Salento The U2SID project supports the development...
Read More
Në datën 3 mars 2023, departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar organizuan Konferencën Shkencore Rajonale: “Gjuha Shqipe në Shkollë”, ku të ftar ishin mësues, pedagogë, studiues të gjuhës shqipe, studentë etj. Konferencën e hapi përgjegjësja e Departamentit prof. as. dr. Anyla Saraçi, e cila përshëndeti pjesëmarrësit, duke...
Read More
Qendra për mbrojtjen e gjuhës greke, njofton se, vazhdojnë regjistrimet për provimet e certifikimit të gjuhës greke, deri në datën 20 mars 2023. Provimet do të zhvillohen gjatë periudhës 23 -25 maj 2023. Për informacione më të detajuara kontaktoni: Email: albomiros@gmail.com Tel: 0692908711;        0686249942 ose paraqituni tek kurset greke “Aristoteli”.
Read More
Në datën 1 mars 2023, rektori, prof. dr. Dhimitri Bello priti në një takim të veçantë studentin e Universitetit “Fan S. Noli”, Andi Zhgaba, i cili do të përfaqësojë  Universitetin dhe Shqipërinë në Olimpiadën e 17-të Studentore Ballkanike të Matematikës që do të zhvillohet në Strugë të Maqedonisë së Veriut nga data 7-12 mars 2023....
Read More
1 2 3