Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
5 Maj, 2022

Day

Departamenti Marketing-Turizëm Drejtues i projektit: Prof. as. Dr. Esmeralda Shkira Viti 2018
Read More
AKKSHI – Thirrje për aplikim për projekte kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKSH) për periudhën 2021-2023 Drejtues i projektit: Dr. Erinda Papa Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë/ Departamenti i Gjuhëve të Huaja Përshkrim i projektit Ky projekt synon grupin e mësuesve të gjuhëve të huaja, të cilët do të kualifikohen me kompetencën digjitale; grupin...
Read More
AKKSHI/ Thirrje për aplikim për projekte të infrastrukturës së kërkimit shkencor (PIKSH) për vitin 2021 Drejtues i projektit: Dr. Arto Adili Rektorati/ Biblioteka Shkencore Kohëzgjatja e projektit: 12 muaj Ky projekt synon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të kërkimit shkencor, konkretisht për digjitalizimin e fondit të Bibliotekës së Universitetit, përkatësisht një bibliotekë shkencore dhe 4...
Read More
Formulari i ekspertit recensues (Shkarko)
Read More
Template-per-shkrimet-e-Buletinit-te-UNIKO-1Shkarkoje
Read More
Në datat 5-6 maj 2022 Instituti Shqiptar i Medias është duke zhvilluar me studentë të Universitetit “Fan S. Noli” një trajnim dy-ditor në kuadër të projektit “Edukimi mbi median në universitete”. Në këtë trajnime janë ftuar studentë nga fakultete dhe programe të ndryshme studimi, nën koordinimin dhe realizmin e një prezantimi gjithëpërfshirës mbi median nga...
Read More
Formular post-recense (Shkarko)
Read More
1 2