Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
11 Nëntor, 2016

Day

profilvirtual_0
ProfilVirtual është një rrjet social për studentët e cila ju mundëson të lidheni me shokët e grupit të studimit tuaj, pedagoget, grupin e programit të studimit, qendrën e karrierës, bizneset dhe shumë funksione të tjera të Universitetit. Në secili program studimi ju mund të komunikoni dhe ndani midis shokëve të grupit ku ju studioni dhe pedagogët me të cilët merrni leksione. Pedagoget mund të ndajnë me ju dokumente, leksione dhe...
Read More
qk_logo
Qendra drejt suksesit… Qendra e Karrierës dhe Alumni u krijua në nëntor të vitit 2012. Ajo zhvillon veprimtarinë e saj mbështetur në Ligjin e Arsimit të Lartë, Statutin dhe Rregulloren e përgjithshme të Universitetit “Fan S. Noli”. QKA funksionin si një zyrë që ofron shërbime për maturantët, studentët dhe alumni. QKA është një urë lidhëse...
Read More
fak_shkencave
HISTORIKU I FAKULTETIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE SHKENCAVE HUMANE Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane u hap në bazë të Urdhërit nr. 16, datë 17.01.2012 të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës, mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës dhe në nenin 41 të Ligjit “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”. Kjo njësi e re në...
Read More
fak_ekonomik
HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT EKONOMIK Fakulteti ekonomik u hap në vitin 1992 dhe studentët e parë u diplomuan në vitin 1996. Kalimi i ekonomisë shqiptare në një ekonomi tregu e bënë të domosdoshëm krijimin e një Fakulteti të tillë i cili të ofronte njohuritë teorike dhe shprehitë aplikative të nevojshme për të kuptuar dhe...
Read More
fak_edukimit
HISTORIKU I FAKULTETIT TË EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë u hap në bazë të Urdhrit nr. 16, datë 17.1.2012 të ministrit të Arsimit dhe të Shkencës, mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës dhe në nenin 41 të Ligjit “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, pasi u bë riorganizimi i Fakultetit të Mësuesisë...
Read More
fak_bujqesise
HISTORIKU DHE OBJEKTIVAT E FAKULTETIT TË BUJQËSISË Fakulteti i Bujqësisë është në vazhdim të traditës së krijuar nga Instituti i Lartë Bujqësor, i cili u çel në 15 Qershor të vitit 1971. Pas çeljes së Universitetit të Korçës (me VKM Nr. 5 datë 7 janar 1992), ai  ishte një prej tre njësive kryesore të tij,...
Read More