Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
16 Janar, 2024

Day

Objektivat kryesore do të përfshijnë: •             Praktikat më të mira në trajnimet Erasmus + •             Praktikat më të mira në lidhje me  International Credit Mobility •             Përfshirja dhe Diversiteti •             Shërbimet bibliotekare •             Ngjarjet kulturore Detajet rreth programit dhe procesit të aplikimit mund të gjenden në faqen e internetit:  https://www.uom.gr/en/erasmus-office Regjistrimi: Nëse dëshironi të merrni...
Read More
Pjesëmarrësit: Studentët dhe stafi  duhet të jenë  nga fusha e Ndërtimit dhe IT Kredite të dhëna për studentët: 3 ECTS Shpenzimet: Mbështetja individuale e BIP (bursa Erasmus+) mbulon shpenzimet që lidhen me udhëtimin, akomodimin dhe ushqimin. Programi mund të ndiqet : Fizikisht: 22 shkurt – 26 shkurt 2024 Online: 7 shkurt – 8 shkurt 2024...
Read More