Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
30 Mars, 2023

Day

Në datën 30 mars 2023, departamenti i Gjuhëve të Huaja në Universitetin “Fan S. Noli” zhvilloi tryezën e rrumbullakët me temë: “Përdorimi konkret i sallave kompjuterike në mjediset shkollore të arsimit parauniversitar, për përvetësimin e gjuhëve të huaja (anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht). Tendenca të reja në mësimdhënien e gjuhës së huaj’’. Të ftuar ishin mësues...
Read More
Në datën 31 mars 2023, organizata e Verifikimit të Fakteve në Shqipëri, “Faktoje”, në kuadër të projektit “Forcimi i Gazetarisë Fakt Verifikuese”, i cili mbështetet nga programi MATRA i Ministrisë së Jashtme të Mbretërisë së Vendeve të Ulta zhvilloi në Universitetin “Fan S. Noli” një trajnim me fokus zbatimin e ligjit për të Drejtën e...
Read More