Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
16 Shkurt, 2023

Day

FAZA I Kushtet/procedurat që duhen të ndiqën për aplikim: Niveli i kërkuar i pranimit – 4 vite studime pas diplomës (ekuivalente me 240 ECTS) në fushat e Ekonomisë, Shkencave humane ose Agronomisë Mesatare e notave/arritjet akademike Aftësi profesionale CV (resume) Formulari i aplikimit (online) http://candidature.iamm.fr Diploma e studimeve (nëse diplomoheni në fund të vitit aktual...
Read More
Në datën 16 shkurt 2023 Kolegji Universitar për Biznes dhe Teknoogji, Prishtinë nderoi me çmimin “Leadership Excellence Aëard” Universitetin “Fan S. Noli’ me motivacionin: “Për kontributin e universiteteve shqiptare, në mbështetjen dhënë ndër gjenerata, si dhe krijimine kuadrove në fusha të ndryshme, avancimi e tyre në vazhdën e implementimit të politikave kombëtare në ngritjen e...
Read More