Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Tetor 2021

Month

Në datën 14 tetor 2021, në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua një takim me stafin e departamentit të Gjuhëve të Huaja, qëllimi i të cilit ishte prezantimi i draft-strukturave të VCL-së në këtë Departament me qëllim mbledhjen e sugjerimeve në lidhje me përmirësime të mundshme në syllabuset e tyre. Zëvendësrektorja për...
Read More
Në datën 13 tetor 2021 Fondacioni Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), në kuadër të projektit CleanScore dhe programit MIP (Master’s and Internship Program), organizoi në mjediset e Rektoratit të Universitetit “Fan S. Noli” një takim me përfaqësues të stafit akademik dhe ndihmësakademik me qëllim prezantimin e thirrjes së hapur të MIP për Internship 6- mujor në...
Read More
Në datën 8 tetor 2021 rektori i Universitetit “Fan S. Noli”, prof. dr. Dhimitri Bello dhe Drejtori Ekzekutiv i Qendrës “Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar”, z. Geron Kamberi nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit midis dy institucioneve. Gjatë një takimi të zhvilluar mes drejtueseve të të dy institucioneve u theksua rëndësia e këtij bashkëpunimi...
Read More
Në datën 6 tetor 2021 në mjediset e Rektoratit u zhvillua “Dita Akademike 2021”. Ceremonia e diplomimit të studentëve u çel me nderimin e Himnit Kombëtar. Në fjalën e hapjes rektori, prof. dr. Dhimitri Bello përshëndeti të pranishmit: studentë, pedagogë, përfaqësues të pushtetit vendor e prindër të ftuar. Duke përgëzuar fillimisht studentët diplomantë për suksesin...
Read More
Në datën 5 tetor 2021 Qendra e Karrierës dhe Alumni e Universitetit “Fan S. Noli” organizoi një ditë informimi me studentët për prezantimin e platformës GRADUA. Specialisti i QKA, z. Romeo Terolli ftoi studentët, pedagogët, si dhe përfaqësuesit e institucioneve dhe bizneseve të ndryshme, të bëhen pjesë aktive e këtij takimi me idetë dhe mendimet...
Read More
Në datën 4 tetor 2021, në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë u zhvillua një veprimtari letrare për promovimin e librit të autorit Visar Zhiti me titull “Dorëshkrimet e fshehta të burgut”. Në këtë veprimtari të veçantë, ku ishin të ftuar pedagogë e studentë të Universitetit të Korçës, krijues, si dhe të afërm e miq të...
Read More
1 2