Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
Mars 2021

Month

Në datat 9-10 mars 2021, në kuadër të akreditimit të programit të studimit “Bachelor” në “Agroushqim”, ekspertët e vlerësimit të jashtëm zhvilluan takime online me pedagogë, studentë, si dhe punonjës të stafit ndihmësakademik të UNIKO. Sipas programit të dërguar nga Agjencia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), gjatë takimeve virtuale ekspertët, nëpërmjet...
Read More
Në datën 2 mars 2021, në mbledhjen e radhës së Rektoratit të UNIKO, rektori, prof. dr. Dhimitri Bello ndër të tjera bëri të ditur edhe vendimin e tij për emërimin e prof. as. dr. Sonela Stillos, si dekane e përkohshme e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, deri në zhvillimin e zgjedhjeve të përsëritura...
Read More
Në datën 2 mars 2021, u nënshkrua në UNIKO memorandumi i mirëkuptimit për bashkëpunim akademik në fushën e edukimit të lartë dhe kërkimit shkencor midis rektorit të Universitetit “Fan S. Noli”, prof. dr. Dhimitri Bello dhe rektorit të University of New York Tirana (UNYT), prof. dr. Ismail Kocayusufoglu. Gjatë takimi të zhvillur në sallën e...
Read More
1 2