Tel: +355 822 42230 | Email: rektorati@yahoo.com
FAKULTETI I EDUKIMIT DHE FILOLOGJISË

BACHELOR

Programet e Studimit për Vitin Akademik 2023-2024